Şartlar & Koşullar

Bu Site Kullanım Şartları, Ecem Medikal'in internet sitesi www.ecemmedikal.com için geçerlidir. Site Kullanım Şartları'nı kabul etmiyorsanız, lütfen bu siteyi kullanmayınız. Bu siteye girdiğinizde ve kullandığınızda, Site Kullanım Şartları'nı kabul ettiğiniz varsayılmaktadır.

Ecem Medikal World Wide Web sayfalarının içeriğinin Telif Hakkı © 2010 Ecem Medikal'e aittir. Burada açık olarak verilmeyen hiçbir hak saklı değildir. Ecem Medikal'in önceden yazılı onayı olmadan içeriğin tümünün ya da bir kısmının herhangi bir biçimde çoğaltılması, aktarılması, dağıtımı ya da saklanması, aşağıdaki koşullara uygun olmadığı sürece yasaktır. Site sayfalarının bilgisayarınız üzerinde tarama yapma ve bu sayfalardan yalnız kendi kişisel kullanımınız için kopya çıktısı alınmasına izin verilmektedir. Bunların yeniden dağıtımı için Ecem Medikal'den yazılı izin alınmalıdır.

Bu sitenin ve içeriğinin kullanımı kişisel ve ticaret dışı kullanım için yasak değildir. Haberlerin ve genel olarak sınıflandırılmış diğer belgelerin kullanımı, bilginin kaynağı belirtildiği sürece genel iletişimde yasak değildir.

Site ve içeriği size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir. Ecem Medikal World Wide Web sayfalarının içeriği, "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu sürece" esasına dayanarak sunulmuştur. Ecem Medikal, Web sayfalarının kesintisiz ya da hatasız çalışacağını garanti etmez, sayfaları dilediği zaman gözden geçirme ya da sayfalara erişimi kaldırma hakkını saklı tutar. Bu sayfaların mevcudiyeti, doğruluğu, güvenilirliği ya da içeriği ile ilgili olarak, mülkiyet, ihlalsizlik garantileri ve satılabilirliğe veya belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler de dahil olmak üzere, açık ya da zımni hiçbir türden garanti verilmemektedir. Ecem Medikal, bu hizmetin kullanılmasından dolayı ortaya çıkan hiçbir doğrudan ya da dolaylı, arızi, özel veya sonuçsal zarardan, kar kayıplarından ya da iş kesintilsinden, söz konusu zarar olasılığı bildirilmiş olsa dahi sorumlu tutulmayacaktır.

Size erişim kolaylığı sağlamak için, Ecem Medikal, üçüncü şahısların sahip olduğu İnternet üzerindeki sitelere linkler verebilir. Üçüncü şahıs sitesine bağlanıldığında, o site kullanılmadan önce o sitenin kuralları incelenmeli ve kabul etmelidir. Ecem Medikal'in bu türden sitelerin içeriği üzerinde hiçbir kontrolü olmamaktadır ve üçüncü şahıs siteleri tarafından yaratılan ya da yayımlanan içerik, döküman ya da malzeme için hiçbir sorumluluk üstlenememektedir. Ayrıca, Ecem Medikal dışındaki bir siteye olan link, şirketin o siteyi ya da üçüncü şahıs sitesinde belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

Sunucularımızdan herhangi birine e-posta ya da Ecem Medikal World Wide Web sayfaları aracılığıyla döküman veya malzeme gönderildiğinde,

(a) döküman veya malzemenin, kanundışı ya da başka bir şekilde yayına uygun olmayan hiçbir madde içermeyeceğini,
(b) herhangi bir döküman ya da malzeme sunmadan önce virüs ya da diğer kirletici ya da yok edici özellikleri karşı tarama yapmak ve bunları silmek için elinizden gelen çabayı göstereceğinizi,
(c) döküman veya malzemenin sahibi olduğunuzu ya da o malzemeyi bize vermek için kısıtlamasız hakka sahip olduğunuzu ve Ecem Medikal'in döküman ya da malzemeyi bedelsiz olarak yayınlayabileceğini ve/veya döküman veya malzemenin kendisini ya da içinde tanımlanan her türlü konsepti, herhangi bir mesuliyet ya da yükümlülük olmadan ürünlerinde kullanabileceğini,
(d) bize sunduğunuz döküman ya da malzemeyle ilgili olarak aleyhimize hukuki muamele başlatmayacağınızı ve herhangi bir üçüncü şahsın, sunduğunuz malzemeyle ilgili olarak aleyhimize hukuki işlem başlattığı takdirde tarafımızı tazmin edeceğinizi

kabul ettiğiniz varsayılmaktadır.

Ecem Medikal, dilediği zaman ya da bildirimde bulunmadan bu Site Kullanım Şartları'nı değiştirebilir, bu siteye ya da bu sayfalara erişimi değiştirebilir ya da kaldırabilir.

 

  • asdasdasdasd
  • asdasdasd
  • dasdasdasdasdasd
  • asdasdasdas
  • dasdasdasdasdasas
  • ddasdasdas
  • asasasdasasasasas
  • asdasdaad
  • asdasdasdasdasdasdasd
  • asdasdasdsas